Łączna liczba wyświetleń

piątek, 6 lipca 2018

6 VI 2018 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie


W dniu 10.06.2018 roku, podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej,  Maciej Sariusz Romiszewski  wyświetlił film i podzielił się swoimi wrażeniami, z pobytu w Egipcie.
Egipt bogaty w zabytki: wielkie piramidy, pomniki, posągi, miejsca kultu religijnego, cmentarze i starożytne ruiny. Są tam piękne plaże oraz  krajobrazy pustynne. Jednak to, kraj pozbawiony lasów.  Brak budownictwa drewnianego.
Wielkie piramidy, posąg Sfinksa w Gizie, Świątynia Narodzin Amona oraz starożytne świątynie  (obecnie to już ruiny) budowane  były z cegły mułowej, wapieni, piaskowca, granitu i bazaltu.  Do tkania ozdobnych mat używano papirusu.

niedziela, 15 kwietnia 2018

15-LECIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZSzP

W dniu 08.04.1018 r. w Krakowie, w Hotelu Europejskim odbyły się Jubileuszowe obchody 15-lecia Krakowskiego Oddziału ZSzP, połączone ze świętowaniem 100-lecia  niepodległości Polski. Uczestników spotkania powitała prezes Krakowskiego Oddziału ZSzP -  Norberta Tendera - Mocarska, zaś słowo wstępne wygłosił Pan Michał Korsak - prezes Zarządu Głównego ZSzP. W obchodach wzięli udział artyści: Pan Lech Sulimierski - aktor, Pan Jan Sergiel-  hejnalista z Wieży Mariackiej i  Pan Aleksander Łodzia Kobyliński.
Artyści słowem i muzyką oddali hołd: dowódcom, żołnierzom, sanitariuszkom i osobom  cywilnym, którzy sto lat temu oddali swoje życie walcząc o niepodległość Polski. Zwyczajem krakowskim, Pan Jan Sergiel wykonał hejnał. Nie zabrakło Dzwonu Zygmunta, którego brzmienie na  strunach gitary wydobył Pan Kobyliński, odliczając 15- krotnie uderzenia, po czym zaśpiewał - „Jak długo na Wawelu” oraz  „Legiony”. Aktor Pan Lech Sulimierski z kunsztem i  wielkim oddaniem wykonał  patriotyczny  monolog oraz „Testament mój „-  wiersz Juliusza Słowackiego. Sympatyczna i uzdolniona Wiktoria Nalepa,  przybliżyła postać 17 letniej sanitariuszki i łączniczki - Danuty Siedzikówny - „Inki”. Występy artystów zakończyły się pieśnią „Śpij kolego w ciemnym grobie” którą wykonał na trąbce  Pan Jan Sergiel.
 Grono wykładowców stanowili:  dyr. dr Jacek Czepczyk, JM rektor Uniwersytetu  Pedagogicznego prof. hab. Kazimierz Karolczak, Wiceprezes Stowarzyszenia Herbu Ostoja - Camil Danielewicz i mgr Adam Pszczółkowski. W  głoszonych wykładach dominowała tematyka szlachecka, z odniesieniem do przeszłości i wartości stanu szlacheckiego. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Dzieżyc.
Podczas spotkania  miłą niespodzianką dla mnie były podziękowania, za 15 lat pracy w Związku. Piękna wiązanka kwiatów od Pana Prezesa Michała Korsaka, rzeźba Pana Antoniego Wróblewskiego, wielki bukiet od syna i wnuków. Podziękowania ustne, telefoniczne i drogą pocztową. Prezes  Wrocławskiego Oddziału ZSzP  przesłał gratulacje wraz z książką.  Wieczorem poprzedzającym  spotkanie, otrzymałam gratulacje z toastem 100 lat od grona życzliwych mi Członków ZSzP. Za wszystkie wyrazy wsparcia i uznania  całym sercem dziękuję. Zdjęcia wykonali: Adam Pawłowski i Mariusz Kalinowski.
Prezes Krakowskiego Oddziału ZSzP  

Norberta Tendera - Mocarskaniedziela, 11 marca 2018

Zmarł Leopold Antoni Łapiński h. LubiczZnalezione obrazy dla zapytania Ś+P
Doc. dr inż. Leopold Antoni Łapiński h. Lubicz

W dniu 06.03.2018 r. z wielkim żalem pożegnaliśmy,
skromnego lecz wspaniałego Człowieka i Kolegę.
Był geodetą. W latach 1963 -1968 studiował na Wydziale Melioracji Wodnych - Oddziale Geodezji, Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Po studiach, na tejże uczelni włączył się w prace naukowo - dydaktyczne. W 1974 roku na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, obronił doktorat z zakresu geodezji przemysłowej. Efektem Jego pracy doktorskiej stało się opatentowanie  dwóch wynalazków: Przenośnika Kartograficznego i Reduktora Kartograficznego. Następnie na wiele lat związał sięz Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, gdzie podjął pracę na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w Katedrze Geotechniki. Należał do Stowarzyszenia Geodetów Polskich NOT, oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Związku Szlachty Polskiej.


Znalezione obrazy dla zapytania znicz gif

W Imieniu własnym, Zarządu i Członków Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Krakowie.
Prezes Norberta Tendera – Mocarska

czwartek, 4 stycznia 2018

18 XII 2017 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w KrakowieW dniu 17 grudnia 2017 roku, podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału Zawiązku Szlachty Polskiej, Pan Lech Sulimierski posługujący się herbem rodowym - Starykoń, wygłosił wykład pt. „Rodzina - Ród - Heraldycy Polscy”. W tej interesującej prezentacji obszernie przedstawił rodowodów Jezusa Chrystusa, Karola Wielkiego, Ludwika XIV oraz przybliżył słuchaczom zasady sporządzania wywodów genealogicznych polskich rodów szlacheckich.
W podzięce za wspaniały wykład i na zachowanie pamięci o tym spotkaniu, Pan Lech Sulimierski otrzymał świecę wykonaną z pszczelego wosku z wizerunkiem herbu i kamieniem przywiezionym z Ziemi Świętej. Świecę wykonał nasz wspaniały Członek i rzeźbiarz - Antoni Wróblewski.
Następnie Pani prezes Norberta Tendera-Mocarska, w krótkim sprawozdaniu opisała przebieg prac dotyczących zainstalowania nowych Tablic Pamięci przy Dębach w „Alejce Ofiar Katynia” znajdującej się w Dzielnicy Kraków - Bielany.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018, przełamaliśmy się Opłatkiem. Spożywając smaczny barszczyk z uszkami słuchaliśmy kolęd, które śpiewał Pan Olek Łodzia Kobyliński.

sobota, 11 listopada 2017

8 X 2017 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w KrakowieW dniu 08 października  2017 r. podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP,  Bogumiła Misiak wygłosiła prelekcję - „ Dzieje Rodziny  Pruszak  h Leliwa”.  Dokładnie opisała historię  swej Rodziny, która należy do starych rodzin pomorskich . Członkowie  Rodu Pruszak zapisali się w dziejach Rzeczypospolitej już w czasach piastowskich. Uczestniczyli w walkach z: Tatarami, Turkami , pod Pskowem,  w obronie Częstochowy, w Powstaniach -  Listopadowym i Styczniowym , w kampanii napoleońskiej, w obronie Twierdzy Modlin i w oddziale  mjr „Hubala” w 1939 roku.
Następnie po ciekawym wykładzie Członkowie Krakowskiego Oddziału ZSzP przygotowali miłą niespodziankę dla Pani Prezes Norberty Tendera – Mocarskiej,  w podzięce za pracę w naszym Oddziale ZSzP  wręczyli  piękny obraz specjalnie namalowany przez utalentowaną malarkę -  Panią Urszulę von Mayenberg. 

 
Utalentowany Członek naszego Oddziału -  Pan Antoni Wróblewski h. Ślepowron wykonał już drugą rzeźbę o tematyce sakralnej.
  

czwartek, 4 maja 2017

9 IV 2017 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie
W dniu 09. 04. 2017 r. odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP, podczas którego prelekcje wygłosili pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Olga Szeleszczuk oraz dr inż. Stanisław Łapiński. Przedstawione wykłady poświęcone były roli zwierząt w życiu szlachty. Jako pierwszy wystąpił dr Łapiński z prezentacją „Zwierzęta utrzymywane na dworach i w pałacach”, poświęconą przede wszystkim gatunkom zwierząt gospodarskich utrzymywanych w folwarkach szlacheckich. Prof. Olga Szeleszczuk w barwny sposób przybliżyła słuchaczom rolę psa w życiu arystokracji, poczynając od czasów antycznych, przez polskie dwory królewskie, aż do współczesności. Przedstawiony temat wywołał dyskusję i wspomnienia zebranych związane z ich ukochanymi czworonogami.

Następnie prezes Oddziału Norberta Tendera – Mocarska w imieniu własnym i wszystkich Członków Oddziału złożyła życzenia urodzinowe solenizantom, a zebrani pod przewodnictwem pana Aleksandra „Makino” Łodzia- Kobylińskiego odśpiewali gromkie sto lat.

Pod koniec spotkania pan Antoni Wróblewski opowiedział o wykonanej przez siebie rzeźbie wotywnej, przybliżając słuchaczom zarówno szczegóły „techniczne” swojego dzieła jak i zawartą w nim bogatą symbolikę.

 


Zdjęcia wykonał Janusz Janota-Bzowski