Łączna liczba wyświetleń

piątek, 16 grudnia 2011

Wyróżnienie dla Pana Aleksandra "Makino" Kobylińskiego.

Wszyscy Członkowie Oddziału ZSzP w Krakowie pragną złożyć gratulacje naszemu koledze Panu Olkowi Kobylińskiemu, który odebrał 2 października 2011 r. prestiżowe wyróżnienie za swój wkład i zaangażowanie w powstanie i działalność Stowarzyszenia SIEMACHA. Wszyscy cieszyli się mogąc osobiście obejrzeć przyniesioną przez Pana Olka pamiątkową nagrodę - grawerowaną szkatułkę mieszcząca skalisty blok. Prezentacja nagrody odbyła się podczas spotkania oddziału ZSzP.
11.XII.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 11. grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedświąteczne Krakowskiego Oddziału ZSzP.Spotkaliśmy się  w Hotelu Europejskim w Sali Kolumnowej.
W miłej atmosferze nasz kolega oddziałowy i muzyk Pan Olek Kobyliński śpiewał kolędy przy maleńkiej szopce bożonarodzeniowej. Uczestnicy spotkania zlożyli sobie serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Pani Zofia Buczek na tę okoliczność napisała i przeczytała wiersz pt. "Wspólny Opłatek w Krakowie". Swój wiersz pt. "Rodzinna Wigilia" wygłosiła Pani Norberta Tendera-Mocarska.
środa, 9 listopada 2011

Wielmożny Pan,
Prezes Bydgoskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej - dr Andrzej Bogucki

Naszemu wspaniałemu Koledze, pragnę w imieniu własnym Zarządu i wszystkich Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP przesłać gratulacje, życzenia i kwiaty z okazji Benefisu.

- Niech w dniu 22. listopada 2011 r.
melodię płynącą ze starego Krakowa
Dzwon Zygmunta zaśpiewa.
- Niech liście na Plantach
w jesiennych szatach
poruszane wiatrem,
zatańczą przy jego dźwiękach.
- Niech biało-czerwone róże,
nie pozwolą zapomnieć,
że Benefis miał miejsce w Bydgoszczy.

          Prezes Krakowskiego Oddziału ZSzP
Norberta Tendera - Mocarska
czwartek, 3 listopada 2011

11.IX.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 11. września 2011 r., w Sali Kolumnowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
Spotkanie zostało przygotowane przez - Sekcję Genealogiczną - Krakowskiego Oddziału ZSzP. W imieniu Zarządu Oddziału zebranych powitał i spotkanie prowadził przewodniczący Sekcji Genealogicznej - Pan Janusz Janota Bzowski.
 
Następnie Pan Maciej Saryusz–Romiszewski, członek Sekcji Genealogicznej, wygłosił referat p.t. „Wiedza o mitycznej genealogii szlachty litewskiej”. W swoim referacie przedstawił próbę syntezy źródeł do genealogii Litwinów wraz z modelem drzewa genealogicznego uwzględniającego wszystkie główne gałęzie rodów litewskich. Obszerny temat wzbudził zainteresowanie, po którym wywiązała się interesująca dyskusja.
 
W kolejnej części spotkania Pan Maciej Saryusz-Romiszewski zaprezentował pierwszy tom serii „Elita Rzeczypospolitej” autorstwa krakowskiego genealoga Marka Minakowskiego. Ta publikacja ma duże znaczenie dla genealogii szlachty.
 
Pan Saryusz-Romiszewski  zapoznał również zebranych z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „ Kresy” oraz z ofertą organizowanych przez nich wyjazdów kresowych.
W dyskusji na zakończenie tematu genealogii rodów litewskich, Panowie Bolesław i Witold Jacuńscy podkreślili swoje zainteresowanie tym tematem i swoje kresowe korzenie.
 
Kolejna informacja przekazana przez Pana Macieja Saryusz-Romiszewskiego, dotyczyła podjętej przez Zarząd Krakowskiego Oddziału ZSzP inicjatywy wpłacenia 500 zł. na dzieło budowy Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się” w krakowskich Łagiewnikach.
 
Pod koniec spotkania Pan Wojciech Dzieżyc wyświetlił film dokumentalny TVP1- "Liczył się tylko honor", w którym przedstawiono ciekawy materiał żródłowy z rozmów z uczestnikami obrony Grodna w 1939 roku, kiedy do miasta wkroczyły oddziały Armii Czrewonej.

Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach

W dniu 8.sierpnia 2011. r. Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie, przy udziale swoich Członków, podjął uchwałę dotyczącą wsparcia budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się ” w Krakowie – Łagiewnikach.
Ze składek członkowskich sfinansowano "cegiełkę" w kwocie 500 zł. Jest to nasza forma wsparcia budowy Centrum i pamięci o błogosławionym Janie Pawle II.

 Święta Góra

Na górze w Łagiewnikach
Jest głośno o pątnikach,
Podążających do Sanktuarium
Jana Pawła Drugiego
            - Błogosławionego.
Do Sanktuarium codziennie spieszą:
Młodzież, dorośli i dzieci
Przybył nawet obywatel z Chile,
By klęknąć przy świętej mogile.
Aby dotknąć dłonią płyty nagrobnej
I ucałować Relikwie w księdze ozdobnej.
Uczynił to, w podzięce
Za otrzymaną łaskę w swojej udręce.
W Kaplicy Jana Pawła Drugiego

 - Błogosławionego
Znajduje się:
- Płyta z watykańskiego grobu
- Księga, którą podczas pogrzebu
Podmuch wiatru zamyka
- Relikwie w głównym ołtarzu
 
- oświetlone
I biało – żółtymi kwiatami ozdobione.
Przy tym ołtarzu, trzy razy dziennie
                        - niezmiennie
Kapłan i wierni Litanię
Do Jana Pawła Drugiego

- odmawiają.
Po której swe prośby

Do koszyczka wrzucają .
Nieopodal Sanktuarium
Wielki Krzyż postawiono.
U jego stóp, kamienie położono.
Kamienie z ojczystych pól zebrano
I podczas ostatniej pielgrzymki,
- na Błoniach

Papieżowi podarowano.
Do ich zbierania Papież

Studentów zachęcił

I osobiście je poświęcił.
Dziś kamienie wśród kwiatów
Mienią się kolorami
I studenckimi napisami.

    Norberta Tendera Mocarska
Krynica, 2011 r.

czwartek, 2 czerwca 2011

29.V.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

    W dniu 29.maja, w Sali Kolumnowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
    Członkowie Oddziału licznie przybyli na uroczystość. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego ZSzP: Prezes - Pan Henryk hr. Grocholski h. Syrokomla, Skarbnik - Pan Wojciech Wiszowaty h. Adwaniec, Członek Zarządu - Pan Michał Niemirowicz-Szczytt h. Jastrzębiec, Członek Zarządu - Pan Henryk Wąsowski h. Adwaniec oraz zaproszeni Goście.
    Z uwagi na kończącą się niebawem II kadencję Zarządu Oddziału Krakowskiego ZSzP, spotkanie miało uroczysty charakter .
     Pan Aleksander Łodzia-Kobyliński h. Łodzia, lider krakowskiego zespołu "Andrusy", powitał Gości improwizowanymi dźwiękami Dzwonu Zygmunta i zaśpiewał pieśń "JAK DŁUGO NA WAWELU".
      Prezes Oddziału Krakowskiego Pani Norberta Tendera-Mocarska h. Łada powitała Gości staropolskim obyczajem - chlebem i solą . Chleb stanowił krakowski obwarzanek, sól była z Wieliczki.

      Stuknęło nam sześć lat
        Wśród Tych, co z nami byli
          Z tymi, co do nas przybyli
             Żeśmy się zaprzyjaźnili.
             A dla Tych, co do nas przybędą
             Będziemy już Legendą 

              (Norberta Tendera-Mocarska)

    Prezes Pan Henryk hr. Grochlski również powitał zebranych i wygłosił słowo wstępne. Po otwarciu spotkania prelekcję wygłosił Pan Wojciech Dzieżyc h. Lubicz, który zainteresował zebranych zdjęciami i swoją relacją z odbytej właśnie podróży na Białoruś. Po tej ciekawej prelekcji Pan Prezes Zarządu Głównego Zawiązku zaproponował, by szlachta szerzej współpracowała z miejscowymi szkołami i wspólnie organizowała  spotkania z młodzieżą. Chodziło o propagowanie pamiątek związanych z etosem rycerskim i obyczajami szlacheckimi. Po części oficjalnej nastąpił posiłek, po którym przy herbacie i kawie nawiązały się rozmowy na różne aktualne tematy. Na koniec miłe spotkanie uwieńczone zostało wspólnym zdjęciem.

 

czwartek, 21 kwietnia 2011

Oddali chwalebnie swoje życie za Ojczyznę. Pozostaną w naszej pamięci!


   W dniu 13. kwietnia 2011 r. delegacja Krakowskiego Oddziału ZSzP wzięła udział obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia, które w tym roku organizowane były w Wieliczce.
   Uroczysta akademia upamiętniająca tragedię Katynia była zorganizowana reprezentacyjnej sali Zespołu Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego.

Motto spotkania brzmiało: 
"ŻYWA  PAMIĘĆ JAKO PRZESTROGA  DLA  PRZYSZŁYCH  POKOLEŃ".

   W uroczystości udział wzięli: Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne z młodzieżą, wiceburmistrz Urzędu Miasta Wieliczki Pani Urszula Rusecka, członkowie rodzin, których przodkowie zostali zamordowani w Katyniu oraz delegacje ugrupowań patriotycznych.
   Pod komendą Pani Anny Flanek uczniowie wprowadzili Poczet Sztandarowy Szkoły, na którym widniał napis - "MYŚLI  CZYNY  OJCZYŹNIE".
Następnie dyrektor szkoły Pan Maciej Filiciak powitał zebranych i pod okiem organizatorki programu obchodów Pani Beaty Janczury-Karcz, młodzież rozpoczęła prezentację przygotowanego programu. Recytowano wiersze: ks. Jana Twardowskiego i Zbigniewa Herberta. Recytacja była wzmocniona podkładem muzycznym i pokazem zdjęć obrazujących wydarzenia z tamtych lat.

               "tylko guziki nieugięte
             potężny głos zamilkłych chórów
             tylko guziki nieugięte
             guziki z płaszczy i mundurów"

                  -Zbigniew Herbert-

  Po akademii uczestnicy spotkania, udali się na cmentarz komunalny w Wieliczce, gdzie pod Tablicą Pamięci poświęconej Ofiarom zbrodni w Katyniu, umieszczonej na frontowej ścianie kaplicy, złożyli wiązanki z kwiatów i zapalili znicze. Wiązankę z białych róż z szarfą w barwach narodowych, w imieniu Członków Związku Szlachty Polskiej złożyły: prezes  Oddziału w Krakowie - Norberta Tendera-Mocarska i Pani Romana Seidl.

 Trzecia część uroczystości odbyła się na terenie cmentarza komunalnego, gdzie posadzono cztery Dęby Pamięci dla oficerów, którzy oddali swoje życie za naszą wolność w Katyniu i dziś spoczywają w zbiorowych "dołach śmierci" na obcej ziemi. Pani Jadwiga Duda odczytała życiorysy oficerów i przekazała Ich certyfikaty rodzinom obecnym na uroczystości. Wartę Honorową przy Dębach Pamięci pełnili harcerze z "Hufca Wieliczka".
Więcej zdjęć Telewizja Kraków - Kronika dnia 13.04.2011 r., godz. 21.45
 www.tvp.pl/krakow 
13.IV.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

  Na spotkanie w dniu 13. kwietnia 2011. roku Członkowie Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej stawili się licznie. Po wspólnej modlitwie za Duszę śp. Adama Jakackiego h. Radwan, prelekcję wygłosił opiekun Sekcji Fotograficznej - artysta fotograf Pan Ryszard Tatomir h. Sas.
  Prelekcja o charakterze edukacyjnym, wsparta zdjęciami wykonanymi przez samego prelegenta, była wspaniałą lekcją technik wykonywania zdjęć aparatami cyfrowymi. Wskazówki i rady dotyczące właściwego ustawienia aparatu, jego parametrów i aranżacji kadru zdjęcia, zostały uważnie wysłuchane przez Członków Oddziału ZSzP w Krakowie, którzy amatorsko zajmujących się fotograficzną dokumentacją zabytków i przedmiotów kultury szlacheckiej, osób, przyrody i różnych ciekawych miejsc. Po zakończonym wykładzie, Pan Ryszard Tatomir odpowiedział na liczne pytania związane z technikami wykonywania zdjęć, odbitek, i retuszowania starych fotografii.

wtorek, 8 marca 2011

13.II.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 13. lutego 2011 r. podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP wraz z ks. dr. Jerzym Lechem Kontkowskim odmówiliśmy modlitwę za Duszę śp. Elżbiety Jakackiej. Spotkanie poświęcone było promocji dwóch książek ks. Jerzego Kontkowskiego - "Korzenie" oraz "W Królestwie Dywanów". Ks. Jerzy Kontkowski - mgr filozofii, lic. teologii, dr. historii sztuki, jezuita - swoje dzieciństwo spędził w Wilnie, obecnie mieszka w Krakowie w Zakonie Księży Jezuitów.W książce pt. "Korzenie" ks. Kontkowski opisuje swoje dzieciństwo, młodość i starannie opracowane drzewo genealogiczne rodu Kontkowskich h. Ostoja oraz rodu książąt Połubińskich h. Jastrzębiec. Książka stanowi nader interesującą prezentację historii rodziny ks. Kontkowskiego, która może szczycić się wielowiekową chlubną tradycją. Książkę dopełniają wartościowe zdjęcia z archiwum rodzinnego.


W książce pt. "W Królestwie Dywanów" szczegółowo opisano podróż Księdza do Iranu, potwierdzoną pięknymi zdjęciami meczetów, pałaców, zabytkowych ogrodów oraz perskich dywanów. Orientalne dywany i kobierce są przedmiotem kolekcjonerskiej pasji ks. Jerzego Kontkowskiego. W drugiej części książki pokazane są zdjęcia z cyklu "moje fantazje", które obrazują fascynację i żywą pasję ks. Kontkowskiego w dziedzinie historii sztuki i rzemiosła artystycznego oraz jego kolekcjonerskie trofea. Nasz gość  na zakończenie swojej autorskiej prezentacji, każdemu uczestnikowi spotkania wręczył wspomniane książki wraz z osobistą dedykacją. Dziękujemy!