Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 24 lutego 2011

Kronika Związku Szlachty Polskiej - Oddział w Krakowie

Pierwsze Walne Zebranie Krakowskiego Oddziału ZSzP.

    W dniu 18.04.2004 r. w Katedrze na Wawelu, u stóp cudownego Czarnego Krzyża, przy ołtarzu, gdzie znajdują się Relikwie św. Jadwigi, o godz. 11.30 spotkali się Członkowie ZSzP z: Jaworza, Bielska - Białej, Bochni, Krakowa, Wieliczki i Tarnowa oraz towarzyszące Im Rodziny i zaproszeni Goście.
Po wysłuchaniu "Bogurodzicy" wykonanej przez Zespół Dawnej Muzyki - "Conticum Nowvm", uczestnicy wzięli udział we Mszy św. za Ojczyznę oraz w intencji tworzącego się Oddziału ZSzP w Krakowie.

    Następnie w sali Klubu Zaułek przy ul. Poselskiej nr. 9, o godz 13.00 odbył się Walny Zjazd Członków krakowskiego środowiska szlacheckiego, na którym został wybrany skład Zarządu Oddziału. Wybory odbyły się w obecności Członków Zarządu Głównego ZSzP z Gdańska: Pana Marcina Michała Wiszowatego h. Roch - Sekretarza Związku  i Redaktora Naczelnego pisma szlacheckiego "Verbum Nobille", Pana Waldemara Malinowskiego h.Pobóg - Członka Zarządu Głównego Związku oraz  Pana Witolda Forkiewicza  h. Sas - Członka Zarządu Głównego Związku.
    Prezesem  Krakowskiego Oddziału ZSzP została mianowana przez Zarząd Główny i ówczesnego Prezesa ZG ZSzP Pana Wacława Podbereskiego  h. Gozdawa odm. - Pani Norberta Tendera-Mocarska h. Łada.
    Do Zarządu Oddziału w Krakowie wybrano: Wiceprezes - Pan Adam Jakacki h. Radwan, Sekretarz - Pan Maciej Saryusz-Romiszewski h. Jelita, Skarbnik - Pan Jerzy Mocarski h. Łada, Członek Zarządu - Pan Janusz Janota Bzowski h. Nowina.

    W dniu 08.06.2004 r. Krakowski Oddział Związku Szlachty Polskiej został wpisany do Rejestru w Sądzie Gdańskim, następnie Związek Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie został  wpisany do Rejestru w Urzędzie Miasta Krakowa.