Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 8 marca 2011

13.II.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 13. lutego 2011 r. podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP wraz z ks. dr. Jerzym Lechem Kontkowskim odmówiliśmy modlitwę za Duszę śp. Elżbiety Jakackiej. Spotkanie poświęcone było promocji dwóch książek ks. Jerzego Kontkowskiego - "Korzenie" oraz "W Królestwie Dywanów". Ks. Jerzy Kontkowski - mgr filozofii, lic. teologii, dr. historii sztuki, jezuita - swoje dzieciństwo spędził w Wilnie, obecnie mieszka w Krakowie w Zakonie Księży Jezuitów.W książce pt. "Korzenie" ks. Kontkowski opisuje swoje dzieciństwo, młodość i starannie opracowane drzewo genealogiczne rodu Kontkowskich h. Ostoja oraz rodu książąt Połubińskich h. Jastrzębiec. Książka stanowi nader interesującą prezentację historii rodziny ks. Kontkowskiego, która może szczycić się wielowiekową chlubną tradycją. Książkę dopełniają wartościowe zdjęcia z archiwum rodzinnego.


W książce pt. "W Królestwie Dywanów" szczegółowo opisano podróż Księdza do Iranu, potwierdzoną pięknymi zdjęciami meczetów, pałaców, zabytkowych ogrodów oraz perskich dywanów. Orientalne dywany i kobierce są przedmiotem kolekcjonerskiej pasji ks. Jerzego Kontkowskiego. W drugiej części książki pokazane są zdjęcia z cyklu "moje fantazje", które obrazują fascynację i żywą pasję ks. Kontkowskiego w dziedzinie historii sztuki i rzemiosła artystycznego oraz jego kolekcjonerskie trofea. Nasz gość  na zakończenie swojej autorskiej prezentacji, każdemu uczestnikowi spotkania wręczył wspomniane książki wraz z osobistą dedykacją. Dziękujemy!
poniedziałek, 7 marca 2011

Odeszli do Wieczności... a tak Ich zachowamy w życzliwej pamięci ...


Od lewej: pp. Adam i Elżbieta Jakaccy, p. Janusz Janota-Bzowski

sobota, 5 marca 2011

"EWA BĄKOWSKA JAKĄ ZNALIŚMY, JAKIEJ NIE POZNALIŚMY"

   W chwili zadumy nad życiem i śmiercią gen. dyw. Mieczysława Makarego Smorawińskiego i jego wnuczki Ewy Bąkowskiej, w dniu 08.02.2011 r. spotkaliśmy się w sali Biblioteki Jagiellońskiej, by obejrzeć wystawę  poświęconą życiu, pracy śp. Ewy Bąkowskiej i zachować o Niej pamięć.
    Ewa Bąkowska z domu Smorawińska i córka znanego krakowskiego architekta - Jerzego Smorawińskiego - Kierownik Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej, również harcerka, zginęła w katastrofie na lotnisku Siewiernyj w dniu 10. kwietnia 2010 r.
   Organizacją wystawy zajęła się dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej i Jej bliska przyjaciółka Pani Barbara Bułat. Na otwarcie wystawy zaproszono: najbliższą rodzinę, przedstawicieli wielu organizacji, Kronikę Krakowską, dziennikarzy, również nie zapomniano o Krakowskim Oddziale Związku Szlachty Polskiej, który miała zaszczyt reprezentować Pani Norberta Tendera-Mocarska.

Ewa Bąkowska rozmawia ze studentem.
Biblioteka Jagiellońska

piątek, 4 marca 2011

Uatrakcyjnienie spotkań w Oddziale ZSzP w Krakowie


Z końcem 2010 roku Zarząd Krakowskiego Oddziału ZSzP wznowił działalność sekcji tematycznych.  

Sekcja Fotograficzna - opiekun - Ryszard Tatomir
Sekcja Genealogiczna - opiekun - Janusz Janota-Bzowski
Sekcja Kultury Szlacheckiej - opiekun - Wojciech Dzieżyc
Sekcja Słowno-Muzyczna - opiekunowie - Norberta Tendera-Mocarska i Aleksander Łodzia-Kobyliński

Wykłady i warsztaty w tych sekcjach będą miały miejsce w wydzielonym czasie statutowego spotkania Oddziału ZSzP w Krakowie. Zapraszamy!

12.XII.2010 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

  W dniu 12. grudnia 2010 r. Członkowie Krakowskiego Oddziału ZSzP oraz ich małżonkowie i wnuki, licznie przybyli na spotkanie, które odbyło się w sali "Kossakowskiej" Hotelu Europejskiego w Krakowie.

  Z uwagi na ostatnie spotkanie Oddziału w 2010 r., Pani Prezes Norberta Tendera-Mocarska  przedstawiła sprawozdanie roczne z działań podjętych przez ZSzP Oddział w Krakowie. Sprawy finansowe przybliżył skarbnik, Pan Maciej Saryusz-Romiszewski. 

  Następnie, z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok przyjęliśmy nastrój świąteczny. Spotkanie odbyło się przy świątecznie nakrytym stole, podano poczęstunek, a Pan Wojciech Dzieżyc wyświetlił film o tematyce świątecznej. Film składał się z trzech części: Adwent - Boże Narodzenie Kalendarz na Nowy Rok. Po obejrzeniu filmu wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne kartki z życzeniami świątecznymi i Plan Spotkań na 2011 r. 
  Po czym, Pan Aleksander Łodzia-Kobyliński h. Łodzia - lider krakowskiego zespołu "Andrusy" - rozpoczął koncert kolęd dźwiękiem " Dzwonu Zygmunta", który w magiczny sposób wydobył ze swojej gitary. Po serii znanych kolęd i pastorałek, złożyliśmy najlepsze życzenia Solenizantom, którzy obchodzili swoje urodziny i głośno zaśpiewaliśmy Im "100  lat". 
  Na zakończenie, złożyliśmy gratulacje naszemu oddziałowemu koledze, Panu Olkowi Kobylińskiemu, który został odznaczony Orderem Miasta Krakowa za twórczość w dziedzinie muzyki i za sławienie w swoich pieśniach Krakowa.
  Pan Aleksander Łodzia-Kobyliński za swoją twórczość artystyczną otrzymał wiele orderów, odznaczeń i nagród. Poniżej przedstawiono zaledwie kilka z nich.
wtorek, 1 marca 2011

12.IX.2010 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

  W dniu 12 września 2010 r. na kolejnym spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP, Pan Maciej Saryusz-Romiszewski h. Jelita wygłosił prelekcję na temat - "Wołyń - na tropie śladów polskiej przeszłości", którą wzbogacił wykonanymi przez siebie zdjęciami.
  Na zdjęciach: poświęcenie epitafium śp. Eugeniusza Saryusz-Romiszewskiego w kościele parafialnym w Sarnach i postawienie krzyża na mogile śp. Eugeniusza w Romiszówce/Huta Perejma w dniu 22. lipca 2010 r.

Kościół w Sarnach
 Uczestnicy wycieczki do Sarn z miejscowym księdzem.
Wmurowanie tablicy pamiątkowej.
Trzy pokolenia potomków Eugeniusza przy poświęconej mu tablicy pamiątkowej
w Kościele w Sarnach. Na zdjęciu także ksiądz Władysław, proboszcz w miejscowej parafii.
Maciej Saryusz-Romiszewski przy grobie śp. Eugeniusza.

13.VI.2010 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

  1. W dniu 13. czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP, na którym Panowie Wiktor i Bolesław Jacuńscy podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą o życiu szlachty na Wileńszczyźnie. Z uwagi na obszerny materiał dotyczący życia polskiej szlachty na Ziemi Wileńskiej, wykład podzielono na dwie części. Pierwszą część wygłosił Pan Wiktor Jacuński h. Sulima, drugą część wygłosił 13. lutego 2011 r. Pan Bolesław Jacuński h. Sulima.
  2. W spotkaniu 13. czerwca wziął udział Pan Rafał Barnaś. Nasz Gość wyświetlił zdjęcia, które osobiście wykonał podczas drogi, w którą udał się przez Białoruś do Smoleńska. Kulminacją tej wyprawy miały być uroczystości na Cmentarzu Katyńskim w dniu 10. kwietnia 2010 r. w obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pan Rafał Barnaś był jednym z gości oczekujących w tym dniu na przybycie polskiej delegacji na przygotowaną już ceremonię uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dzięki uprzejmości naszego Gościa, uczestnicy spotkania zobaczyli zdjęcia z jego podróży przez Białoruś oraz wysłuchali ciekawych komentarzy do wyświetlanych przez niego zdjęć. Autorem poniżej zamieszczonych fotografii jest Pan Rafał Barnaś.
Cerkiew prawosławna w Smoleńsku
Pomnik żołnierza rosyjskiego w muzeum twierdzy brzeskiej w Brześciu
Cerkiew prawosławna w Brześciu

Krajobraz Białorusi
Dworek T. Kościuszki
Obejście dworskie
Wnętrze dworku T. Kościuszki
Chatyń - pomnik upamiętniający pacyfikację białoruskich wsi przez Niemców
Kuropaty - miejsce śmierci wielu tysięcy represjonowanych przez reżim
10. kwietnia 2010 r. - Cmentarz w Katyniu
10. kwietnia 2010 r. - Cmentarz w Katyniu - bezskuteczne oczekiwanie na przybycie polskiej delegacji na czele z Prezydentem RP na uroczystość uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej