Łączna liczba wyświetleń

piątek, 4 marca 2011

12.XII.2010 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

  W dniu 12. grudnia 2010 r. Członkowie Krakowskiego Oddziału ZSzP oraz ich małżonkowie i wnuki, licznie przybyli na spotkanie, które odbyło się w sali "Kossakowskiej" Hotelu Europejskiego w Krakowie.

  Z uwagi na ostatnie spotkanie Oddziału w 2010 r., Pani Prezes Norberta Tendera-Mocarska  przedstawiła sprawozdanie roczne z działań podjętych przez ZSzP Oddział w Krakowie. Sprawy finansowe przybliżył skarbnik, Pan Maciej Saryusz-Romiszewski. 

  Następnie, z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok przyjęliśmy nastrój świąteczny. Spotkanie odbyło się przy świątecznie nakrytym stole, podano poczęstunek, a Pan Wojciech Dzieżyc wyświetlił film o tematyce świątecznej. Film składał się z trzech części: Adwent - Boże Narodzenie Kalendarz na Nowy Rok. Po obejrzeniu filmu wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne kartki z życzeniami świątecznymi i Plan Spotkań na 2011 r. 
  Po czym, Pan Aleksander Łodzia-Kobyliński h. Łodzia - lider krakowskiego zespołu "Andrusy" - rozpoczął koncert kolęd dźwiękiem " Dzwonu Zygmunta", który w magiczny sposób wydobył ze swojej gitary. Po serii znanych kolęd i pastorałek, złożyliśmy najlepsze życzenia Solenizantom, którzy obchodzili swoje urodziny i głośno zaśpiewaliśmy Im "100  lat". 
  Na zakończenie, złożyliśmy gratulacje naszemu oddziałowemu koledze, Panu Olkowi Kobylińskiemu, który został odznaczony Orderem Miasta Krakowa za twórczość w dziedzinie muzyki i za sławienie w swoich pieśniach Krakowa.
  Pan Aleksander Łodzia-Kobyliński za swoją twórczość artystyczną otrzymał wiele orderów, odznaczeń i nagród. Poniżej przedstawiono zaledwie kilka z nich.