Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 21 kwietnia 2011

Oddali chwalebnie swoje życie za Ojczyznę. Pozostaną w naszej pamięci!


   W dniu 13. kwietnia 2011 r. delegacja Krakowskiego Oddziału ZSzP wzięła udział obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia, które w tym roku organizowane były w Wieliczce.
   Uroczysta akademia upamiętniająca tragedię Katynia była zorganizowana reprezentacyjnej sali Zespołu Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego.

Motto spotkania brzmiało: 
"ŻYWA  PAMIĘĆ JAKO PRZESTROGA  DLA  PRZYSZŁYCH  POKOLEŃ".

   W uroczystości udział wzięli: Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne z młodzieżą, wiceburmistrz Urzędu Miasta Wieliczki Pani Urszula Rusecka, członkowie rodzin, których przodkowie zostali zamordowani w Katyniu oraz delegacje ugrupowań patriotycznych.
   Pod komendą Pani Anny Flanek uczniowie wprowadzili Poczet Sztandarowy Szkoły, na którym widniał napis - "MYŚLI  CZYNY  OJCZYŹNIE".
Następnie dyrektor szkoły Pan Maciej Filiciak powitał zebranych i pod okiem organizatorki programu obchodów Pani Beaty Janczury-Karcz, młodzież rozpoczęła prezentację przygotowanego programu. Recytowano wiersze: ks. Jana Twardowskiego i Zbigniewa Herberta. Recytacja była wzmocniona podkładem muzycznym i pokazem zdjęć obrazujących wydarzenia z tamtych lat.

               "tylko guziki nieugięte
             potężny głos zamilkłych chórów
             tylko guziki nieugięte
             guziki z płaszczy i mundurów"

                  -Zbigniew Herbert-

  Po akademii uczestnicy spotkania, udali się na cmentarz komunalny w Wieliczce, gdzie pod Tablicą Pamięci poświęconej Ofiarom zbrodni w Katyniu, umieszczonej na frontowej ścianie kaplicy, złożyli wiązanki z kwiatów i zapalili znicze. Wiązankę z białych róż z szarfą w barwach narodowych, w imieniu Członków Związku Szlachty Polskiej złożyły: prezes  Oddziału w Krakowie - Norberta Tendera-Mocarska i Pani Romana Seidl.

 Trzecia część uroczystości odbyła się na terenie cmentarza komunalnego, gdzie posadzono cztery Dęby Pamięci dla oficerów, którzy oddali swoje życie za naszą wolność w Katyniu i dziś spoczywają w zbiorowych "dołach śmierci" na obcej ziemi. Pani Jadwiga Duda odczytała życiorysy oficerów i przekazała Ich certyfikaty rodzinom obecnym na uroczystości. Wartę Honorową przy Dębach Pamięci pełnili harcerze z "Hufca Wieliczka".
Więcej zdjęć Telewizja Kraków - Kronika dnia 13.04.2011 r., godz. 21.45
 www.tvp.pl/krakow 
13.IV.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

  Na spotkanie w dniu 13. kwietnia 2011. roku Członkowie Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej stawili się licznie. Po wspólnej modlitwie za Duszę śp. Adama Jakackiego h. Radwan, prelekcję wygłosił opiekun Sekcji Fotograficznej - artysta fotograf Pan Ryszard Tatomir h. Sas.
  Prelekcja o charakterze edukacyjnym, wsparta zdjęciami wykonanymi przez samego prelegenta, była wspaniałą lekcją technik wykonywania zdjęć aparatami cyfrowymi. Wskazówki i rady dotyczące właściwego ustawienia aparatu, jego parametrów i aranżacji kadru zdjęcia, zostały uważnie wysłuchane przez Członków Oddziału ZSzP w Krakowie, którzy amatorsko zajmujących się fotograficzną dokumentacją zabytków i przedmiotów kultury szlacheckiej, osób, przyrody i różnych ciekawych miejsc. Po zakończonym wykładzie, Pan Ryszard Tatomir odpowiedział na liczne pytania związane z technikami wykonywania zdjęć, odbitek, i retuszowania starych fotografii.