Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 2 czerwca 2011

29.V.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

    W dniu 29.maja, w Sali Kolumnowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
    Członkowie Oddziału licznie przybyli na uroczystość. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego ZSzP: Prezes - Pan Henryk hr. Grocholski h. Syrokomla, Skarbnik - Pan Wojciech Wiszowaty h. Adwaniec, Członek Zarządu - Pan Michał Niemirowicz-Szczytt h. Jastrzębiec, Członek Zarządu - Pan Henryk Wąsowski h. Adwaniec oraz zaproszeni Goście.
    Z uwagi na kończącą się niebawem II kadencję Zarządu Oddziału Krakowskiego ZSzP, spotkanie miało uroczysty charakter .
     Pan Aleksander Łodzia-Kobyliński h. Łodzia, lider krakowskiego zespołu "Andrusy", powitał Gości improwizowanymi dźwiękami Dzwonu Zygmunta i zaśpiewał pieśń "JAK DŁUGO NA WAWELU".
      Prezes Oddziału Krakowskiego Pani Norberta Tendera-Mocarska h. Łada powitała Gości staropolskim obyczajem - chlebem i solą . Chleb stanowił krakowski obwarzanek, sól była z Wieliczki.

      Stuknęło nam sześć lat
        Wśród Tych, co z nami byli
          Z tymi, co do nas przybyli
             Żeśmy się zaprzyjaźnili.
             A dla Tych, co do nas przybędą
             Będziemy już Legendą 

              (Norberta Tendera-Mocarska)

    Prezes Pan Henryk hr. Grochlski również powitał zebranych i wygłosił słowo wstępne. Po otwarciu spotkania prelekcję wygłosił Pan Wojciech Dzieżyc h. Lubicz, który zainteresował zebranych zdjęciami i swoją relacją z odbytej właśnie podróży na Białoruś. Po tej ciekawej prelekcji Pan Prezes Zarządu Głównego Zawiązku zaproponował, by szlachta szerzej współpracowała z miejscowymi szkołami i wspólnie organizowała  spotkania z młodzieżą. Chodziło o propagowanie pamiątek związanych z etosem rycerskim i obyczajami szlacheckimi. Po części oficjalnej nastąpił posiłek, po którym przy herbacie i kawie nawiązały się rozmowy na różne aktualne tematy. Na koniec miłe spotkanie uwieńczone zostało wspólnym zdjęciem.