Łączna liczba wyświetleń

środa, 9 listopada 2011

Wielmożny Pan,
Prezes Bydgoskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej - dr Andrzej Bogucki

Naszemu wspaniałemu Koledze, pragnę w imieniu własnym Zarządu i wszystkich Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP przesłać gratulacje, życzenia i kwiaty z okazji Benefisu.

- Niech w dniu 22. listopada 2011 r.
melodię płynącą ze starego Krakowa
Dzwon Zygmunta zaśpiewa.
- Niech liście na Plantach
w jesiennych szatach
poruszane wiatrem,
zatańczą przy jego dźwiękach.
- Niech biało-czerwone róże,
nie pozwolą zapomnieć,
że Benefis miał miejsce w Bydgoszczy.

          Prezes Krakowskiego Oddziału ZSzP
Norberta Tendera - Mocarska
czwartek, 3 listopada 2011

11.IX.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 11. września 2011 r., w Sali Kolumnowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
Spotkanie zostało przygotowane przez - Sekcję Genealogiczną - Krakowskiego Oddziału ZSzP. W imieniu Zarządu Oddziału zebranych powitał i spotkanie prowadził przewodniczący Sekcji Genealogicznej - Pan Janusz Janota Bzowski.
 
Następnie Pan Maciej Saryusz–Romiszewski, członek Sekcji Genealogicznej, wygłosił referat p.t. „Wiedza o mitycznej genealogii szlachty litewskiej”. W swoim referacie przedstawił próbę syntezy źródeł do genealogii Litwinów wraz z modelem drzewa genealogicznego uwzględniającego wszystkie główne gałęzie rodów litewskich. Obszerny temat wzbudził zainteresowanie, po którym wywiązała się interesująca dyskusja.
 
W kolejnej części spotkania Pan Maciej Saryusz-Romiszewski zaprezentował pierwszy tom serii „Elita Rzeczypospolitej” autorstwa krakowskiego genealoga Marka Minakowskiego. Ta publikacja ma duże znaczenie dla genealogii szlachty.
 
Pan Saryusz-Romiszewski  zapoznał również zebranych z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „ Kresy” oraz z ofertą organizowanych przez nich wyjazdów kresowych.
W dyskusji na zakończenie tematu genealogii rodów litewskich, Panowie Bolesław i Witold Jacuńscy podkreślili swoje zainteresowanie tym tematem i swoje kresowe korzenie.
 
Kolejna informacja przekazana przez Pana Macieja Saryusz-Romiszewskiego, dotyczyła podjętej przez Zarząd Krakowskiego Oddziału ZSzP inicjatywy wpłacenia 500 zł. na dzieło budowy Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się” w krakowskich Łagiewnikach.
 
Pod koniec spotkania Pan Wojciech Dzieżyc wyświetlił film dokumentalny TVP1- "Liczył się tylko honor", w którym przedstawiono ciekawy materiał żródłowy z rozmów z uczestnikami obrony Grodna w 1939 roku, kiedy do miasta wkroczyły oddziały Armii Czrewonej.

Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach

W dniu 8.sierpnia 2011. r. Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie, przy udziale swoich Członków, podjął uchwałę dotyczącą wsparcia budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się ” w Krakowie – Łagiewnikach.
Ze składek członkowskich sfinansowano "cegiełkę" w kwocie 500 zł. Jest to nasza forma wsparcia budowy Centrum i pamięci o błogosławionym Janie Pawle II.

 Święta Góra

Na górze w Łagiewnikach
Jest głośno o pątnikach,
Podążających do Sanktuarium
Jana Pawła Drugiego
            - Błogosławionego.
Do Sanktuarium codziennie spieszą:
Młodzież, dorośli i dzieci
Przybył nawet obywatel z Chile,
By klęknąć przy świętej mogile.
Aby dotknąć dłonią płyty nagrobnej
I ucałować Relikwie w księdze ozdobnej.
Uczynił to, w podzięce
Za otrzymaną łaskę w swojej udręce.
W Kaplicy Jana Pawła Drugiego

 - Błogosławionego
Znajduje się:
- Płyta z watykańskiego grobu
- Księga, którą podczas pogrzebu
Podmuch wiatru zamyka
- Relikwie w głównym ołtarzu
 
- oświetlone
I biało – żółtymi kwiatami ozdobione.
Przy tym ołtarzu, trzy razy dziennie
                        - niezmiennie
Kapłan i wierni Litanię
Do Jana Pawła Drugiego

- odmawiają.
Po której swe prośby

Do koszyczka wrzucają .
Nieopodal Sanktuarium
Wielki Krzyż postawiono.
U jego stóp, kamienie położono.
Kamienie z ojczystych pól zebrano
I podczas ostatniej pielgrzymki,
- na Błoniach

Papieżowi podarowano.
Do ich zbierania Papież

Studentów zachęcił

I osobiście je poświęcił.
Dziś kamienie wśród kwiatów
Mienią się kolorami
I studenckimi napisami.

    Norberta Tendera Mocarska
Krynica, 2011 r.