Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 3 listopada 2011

11.IX.2011 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 11. września 2011 r., w Sali Kolumnowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
Spotkanie zostało przygotowane przez - Sekcję Genealogiczną - Krakowskiego Oddziału ZSzP. W imieniu Zarządu Oddziału zebranych powitał i spotkanie prowadził przewodniczący Sekcji Genealogicznej - Pan Janusz Janota Bzowski.
 
Następnie Pan Maciej Saryusz–Romiszewski, członek Sekcji Genealogicznej, wygłosił referat p.t. „Wiedza o mitycznej genealogii szlachty litewskiej”. W swoim referacie przedstawił próbę syntezy źródeł do genealogii Litwinów wraz z modelem drzewa genealogicznego uwzględniającego wszystkie główne gałęzie rodów litewskich. Obszerny temat wzbudził zainteresowanie, po którym wywiązała się interesująca dyskusja.
 
W kolejnej części spotkania Pan Maciej Saryusz-Romiszewski zaprezentował pierwszy tom serii „Elita Rzeczypospolitej” autorstwa krakowskiego genealoga Marka Minakowskiego. Ta publikacja ma duże znaczenie dla genealogii szlachty.
 
Pan Saryusz-Romiszewski  zapoznał również zebranych z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „ Kresy” oraz z ofertą organizowanych przez nich wyjazdów kresowych.
W dyskusji na zakończenie tematu genealogii rodów litewskich, Panowie Bolesław i Witold Jacuńscy podkreślili swoje zainteresowanie tym tematem i swoje kresowe korzenie.
 
Kolejna informacja przekazana przez Pana Macieja Saryusz-Romiszewskiego, dotyczyła podjętej przez Zarząd Krakowskiego Oddziału ZSzP inicjatywy wpłacenia 500 zł. na dzieło budowy Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się” w krakowskich Łagiewnikach.
 
Pod koniec spotkania Pan Wojciech Dzieżyc wyświetlił film dokumentalny TVP1- "Liczył się tylko honor", w którym przedstawiono ciekawy materiał żródłowy z rozmów z uczestnikami obrony Grodna w 1939 roku, kiedy do miasta wkroczyły oddziały Armii Czrewonej.