Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 27 lutego 2011

70. rocznica zbrodni katyńskiej

    W dniu 12 czerwca 2010 r. delegacja naszego Oddziału wzięła czynny udział w uroczystości poświęconej wybitnym Córkom i Synom Naszej Ojczyzny, którzy oddali swoje życie w Katyniu i w dniu 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
    Uroczystość odbyła się na terenie Parafialnego Cmentarza położonego w dzielnicy Kraków - Bielany. Spotkanie rozpoczął Chór Uniwersytetu Jagiellońskiego pieśnią  "Gaude Mater Polonia...".
Po odczytaniu przesłania J.E. ks. kard. Stanisława Dziwisza i wysłuchaniu uroczystej Mszy św.,  zaprezentowany został program słowno-muzyczny, który przygotowali Członkowie Zarządu Oddziału ZSzP w Krakowie.
    Oprawę muzyczną stanowili: mgr Danuta Sułek i Aleksander Łodzia-Kobyliński h. Łodzia. Następnie zostały wyświetlone i uzupełnione tekstem plakaty o tematyce katyńskiej, które wykonała szkolna młodzież z następujących miast Polski:
Bosewa, Gidlach, Grabowa, Jedliny, Letniska, Kłodna, Krakowa, Kutna, Kwidzyna, Mogielni, Limanowej, Lubyczy Królewskiej, Nowego Stawu, Starego Bosewa,  Sztumu, Polic, Radzymina, Rybnika, Rypina, Rzeszowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Uniejowa, Zielonej Góry, Złotoryi, Warszawy, Wrocławia, Wyszkowa i Zamościa. 
    Po oficjalnej uroczystości  na terenie Cmentarza w już istniejącej  "Alei Ofiar Katynia" posadzono i poświęcono dębowe drzewka i odsłonięto dwie Tablice Pamięci.
Pierwsza tablica pozwoli zachować pamięć o Jeńcach zamordowanych w: Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Twerze, NN - oficerach Wojska Polskiego, policji, duchownych, profesorach, lekarzach, artystach, dyplomatach. Druga tablica i Dąb Pamięci poświęcono osobom tragicznie zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem.
    Wartę Honorową przy Dębach Pamięci pełnili uczniowie Podstawowej Szkoły nr 48. Przy Tablicach Pamięci wartę pełnili oficerowie Drugiego Korpusu Zmechanizowanego im. Generała Broni Władysława Andersa i harcerze Szczepu 5 Krakowskich Drużyn Harcerskich "Wichry".
Tę smutną lecz podniosłą uroczystość zakończono zapaleniem zniczy i odśpiewaniem pieśni przez harcerzy 
do której tekst napisała wnuczka gen. Smorawińskiego, śp. Ewa Bąkowska. 
"Aleję Ofiar Katynia" stanowią Dęby Pamięci  posadzone dla następujących osób:
por. Józefa Adamka, kpt. Mieczysława Bochenka, por. Marcina Leona Bogusza, por. Michała Jana Cherchela, 
por. Czesława Chludzińskiego, plut. Jana Wiesława Chojnowskiego-Lubicza, kpt. Włodzimierza Józefa Godłowskiego, por. Franciszka Kozieł, por. Kmity-Uranowicza, kpt. Oskara Kuehenela, kpt. Jana Moroza, kpt. Stefana Michałowskiego, mjr Kazimierza Mikołajczyka, ppłk Stefana Pieńkowskiego, kpt. Stanisława Podwińskiego, kpt. Edwarda Ralskiego, mjr Modesta Romiszewskiego, kpt. Stefana Romana Ryglickiego, asp. Józefa  Sadkowskiego, gen. dyw. Mieczysława Makarego Smorawińskiego, por. Szymona Leona Zaleskiego, ppłk Marcina Zielińskiego.
czwartek, 24 lutego 2011

Kronika Związku Szlachty Polskiej - Oddział w Krakowie

Pierwsze Walne Zebranie Krakowskiego Oddziału ZSzP.

    W dniu 18.04.2004 r. w Katedrze na Wawelu, u stóp cudownego Czarnego Krzyża, przy ołtarzu, gdzie znajdują się Relikwie św. Jadwigi, o godz. 11.30 spotkali się Członkowie ZSzP z: Jaworza, Bielska - Białej, Bochni, Krakowa, Wieliczki i Tarnowa oraz towarzyszące Im Rodziny i zaproszeni Goście.
Po wysłuchaniu "Bogurodzicy" wykonanej przez Zespół Dawnej Muzyki - "Conticum Nowvm", uczestnicy wzięli udział we Mszy św. za Ojczyznę oraz w intencji tworzącego się Oddziału ZSzP w Krakowie.

    Następnie w sali Klubu Zaułek przy ul. Poselskiej nr. 9, o godz 13.00 odbył się Walny Zjazd Członków krakowskiego środowiska szlacheckiego, na którym został wybrany skład Zarządu Oddziału. Wybory odbyły się w obecności Członków Zarządu Głównego ZSzP z Gdańska: Pana Marcina Michała Wiszowatego h. Roch - Sekretarza Związku  i Redaktora Naczelnego pisma szlacheckiego "Verbum Nobille", Pana Waldemara Malinowskiego h.Pobóg - Członka Zarządu Głównego Związku oraz  Pana Witolda Forkiewicza  h. Sas - Członka Zarządu Głównego Związku.
    Prezesem  Krakowskiego Oddziału ZSzP została mianowana przez Zarząd Główny i ówczesnego Prezesa ZG ZSzP Pana Wacława Podbereskiego  h. Gozdawa odm. - Pani Norberta Tendera-Mocarska h. Łada.
    Do Zarządu Oddziału w Krakowie wybrano: Wiceprezes - Pan Adam Jakacki h. Radwan, Sekretarz - Pan Maciej Saryusz-Romiszewski h. Jelita, Skarbnik - Pan Jerzy Mocarski h. Łada, Członek Zarządu - Pan Janusz Janota Bzowski h. Nowina.

    W dniu 08.06.2004 r. Krakowski Oddział Związku Szlachty Polskiej został wpisany do Rejestru w Sądzie Gdańskim, następnie Związek Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie został  wpisany do Rejestru w Urzędzie Miasta Krakowa.

niedziela, 20 lutego 2011

Inauguracja strony internetowej ZSzP - Oddział w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że strona Oddziału w Krakowie, którą niniejszym uznajemy za otwartą, będzie sukcesywnie uzupełniana. Wpisy będą relacjonowały wydarzenia oraz będą informowały o inicjatywach podejmowanych przez ZSzP w Krakowie.