Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 30 czerwca 2013

15-16 VI 2013 - Ogólnopolski Zjazd ZSzP we Wrocławiu

W dniach 15 - 16 czerwca 2013 roku we Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Zjazd Związku Szlachty Polskiej, w którym między innymi udział wzięła Delegacja Krakowskiego Oddziału ZSzP, w składzie: Prezes Norberta Tendera – Mocarska h. Łada, Kierownik Komisji Rewizyjnej Tomasz Kuczyński h. Ślepowron z żoną i córką, Romana Seidl h. Mogiła i Józef Ramotowski h. Drogomir Członkowie Związku.
W pierwszym dniu Zjazdu tj. 15 czerwca odbyło się spotkanie Członków Zarządów Oddziałów ZSzP z Członkami Zarządu Głównego, podczas którego prezesi poszczególnych Oddziałów przedstawili swoje sprawozdania. Po sprawozdaniach wspólnie zastanowiliśmy się nad: płynnością finansową, spotkaniami Członków, kontaktami z innymi organizacjami, wydawnictwem - „Verbum Nobile”. Następnie odbyło się spotkanie członków ZSzP, ich rodzin oraz sympatyków Związku z Prof. Janem Żarynem historykiem i jego małżonką Panią Małgorzatą Żaryn, która jest Kierownikiem Działu Edukacyjnego Muzeum Historii Polski.
   Organizatorzy Ogólnopolskiego Zjazdu ZSzP zadbali również o to, aby Członkowie Związku Szlachty Polskiej wzięli udział w publicznym spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia i wysłuchali obszernego wykładu Prof. Jana Żaryna oraz mieli możliwość podjęcia dyskusji w gronie panelistów we wrocławskim Ossolineum.
   Dzięki staraniom wiceprezesa Wrocławskiego Oddziału ZSzP Pana Michała hr. Kwileckiego i Pani Eweliny Grabowicz z Działu Administracyjno – Technicznego Zakładu Narodowego im. Ossolineum we Wrocławiu, mogliśmy Wrocławianom zaprezentować naszą wystawę „Przodkowie Szlacheckich Rodów”. Na starannie ustawionych stołach okrytych tkaniną w złotym kolorze, wystawa prezentowała się znakomicie. Zostało to zauważone i pozytywnie ocenione przez wiele osób oglądających wystawę, do których dołączył się prezes ZSzP Pan Henryk hr. Grocholski. Dziękujemy za miłe słowa.


          W dniu 16 czerwca 2013 r. rano w Katedrze na Ostrowie Tumskim została odprawiona Msza Święta w intencji Uczestników Zjazdu i Członków Związku Szlachty Polskiej.
Uroczystą Mszę Świętą celebrowało kilku kapłanów i JE Kardynał Jan Gulbinowicz. Po Mszy Świętej od stóp pięknego głównego ołtarza popłynęły słowa z ust JE Kardynała Gulbinowicza, które wzruszyły i pokrzepiły nasze serca. Przeżyliśmy ucztę Duchową uwieńczoną słowami wspominającymi naszą smutną przeszłość i otrzymaliśmy mobilizującą podpowiedz do dalszych poczynań. Następnie zainteresowane osoby poszły obejrzeć Panoramę Racławicką.
Po powrocie do Krakowa, w naszej pamięci pozostał piękny wizerunek miasta Wrocławia położonego na brzegach Odry i wyspach odrzańskich i jego zabytkowe katedry. Jak również życzliwość Wrocławian oraz organizatorów Zjazdu, Członków Wrocławskiego Oddziału ZSzP na czele z Prezesem Panem Mieczysławem Kopciem h.  Kroje i całkowicie oddanym organizacji Zjazdu - Wiceprezesem tegoż Oddziału Panem Michałem hr. Kwileckim h. Śreniawa.


piątek, 21 czerwca 2013

9 VI 2013 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w KrakowieW dniu 09.06.2013 roku na spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbyło się w Hotelu Europejskim w Krakowie wysłuchaliśmy wykładu dr Rafała Smoczyńskiego - socjologa, polskiego dziennikarza, doktora nauk humanistycznych, adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
w Warszawie.

Temat wykładu
„WYBRANE ASPEKTY BADANIA SOCJOLOGICZNEGO NAD ŚRODOWISKIEM SZLACHECKIM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE”
 
 


 Dziś szlachta w Polsce jak niektórzy określają jest „warstwą szlachecką”, a jej rola ogólnie jest uznawana i wpisana tylko w dzieje historii. Jednak obyczaje i tradycja
w wielu aspektach życia społecznego są stosowane do dziś. Natomiast w niektórych państwach Europy n. p. Anglii, która jest monarchią konstytucyjną, w której dostęp do spuścizny szlacheckiej jest regulowany prawnie, arystokracja i szlachta czują się znakomicie, co nie dotyczy krajów republikańskich gdzie  status szlachecki nie podlega regulacji.
 Polska posługuje się szlachecką spuścizną symboliczną. Ponieważ zagłada stanu szlacheckiego w Pierwszej Rzeczpospolitej nastąpiła po uwłaszczeniu chłopów, po Powstaniu Listopadowym. Zaczęły się emigracje, rozbiory Polski. Na ziemiach pod zaborem rosyjskim znaczna liczba rodzin szlacheckich straciła przywileje stanowe – na Rusi i Litwie.  I tak w zniewolonym narodzie powoli przywódczą rolę przejmuje inteligencja. Wiodąca warstwa inteligencka pozostaje w dobrym stosunku do szlachty
i ziemiaństwa.
Cios ostateczny dla szlachty przyszedł po przegranym Powstaniu Styczniowym, wraz z uwłaszczeniem chłopów. Polska szlachta osiedla się w miastach wchodzi
w szeregi inteligencji, mieszczan i robotników. Natomiast bogata szlachta zamyka
w sobie kulturę obyczajową jeszcze przez pięćdziesiąt lat, aż do 1945 roku.
Reforma rolna niszczy całkowicie stan szlachecki. Szlachta traci przywileje prawne i polityczne, ziemię, nieruchomości. Zaczęły się wywózki na Sybir, prześladowania, szykany itp. Szlachtę uznano za niebyłą.
 Jednak potomkowie rodów szlacheckich nie zrezygnowali ze swojej tożsamości. Po upadku komunizmu zaistniał wzrost zainteresowania spuścizną szlachecką. Powoli powstaje literatura: wydawane są herbarze, historie rodów, pałaców, pamiętniki, przyjęcia tradycyjne, studenci piszą prace dyplomowe.
No i powstaje Związek Szlachty Polskiej, który Sąd Gospodarczy rejestruje na terenie Miasta Gdańska w 1995 roku.
 Powstają Oddziały terenowe: w Białymstoku, Bydgoszczy, Chełmie, Chojnicach, Gdańsku, Krakowie, Płocku, Warszawie i Wrocławiu.
Przedstawiciele Regionalni Związku czynią starania by utworzyć nowe Oddziały w Olsztynie, Przemyślu a także poza granicami Polski w Kanadzie, Niemczech
i Szwecji.
 

Spotkanie zakończyło się złożeniem Życzeń Urodzinowych naszym Solenizantom.