Łączna liczba wyświetleń

piątek, 21 czerwca 2013

9 VI 2013 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w KrakowieW dniu 09.06.2013 roku na spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbyło się w Hotelu Europejskim w Krakowie wysłuchaliśmy wykładu dr Rafała Smoczyńskiego - socjologa, polskiego dziennikarza, doktora nauk humanistycznych, adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
w Warszawie.

Temat wykładu
„WYBRANE ASPEKTY BADANIA SOCJOLOGICZNEGO NAD ŚRODOWISKIEM SZLACHECKIM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE”
 
 


 Dziś szlachta w Polsce jak niektórzy określają jest „warstwą szlachecką”, a jej rola ogólnie jest uznawana i wpisana tylko w dzieje historii. Jednak obyczaje i tradycja
w wielu aspektach życia społecznego są stosowane do dziś. Natomiast w niektórych państwach Europy n. p. Anglii, która jest monarchią konstytucyjną, w której dostęp do spuścizny szlacheckiej jest regulowany prawnie, arystokracja i szlachta czują się znakomicie, co nie dotyczy krajów republikańskich gdzie  status szlachecki nie podlega regulacji.
 Polska posługuje się szlachecką spuścizną symboliczną. Ponieważ zagłada stanu szlacheckiego w Pierwszej Rzeczpospolitej nastąpiła po uwłaszczeniu chłopów, po Powstaniu Listopadowym. Zaczęły się emigracje, rozbiory Polski. Na ziemiach pod zaborem rosyjskim znaczna liczba rodzin szlacheckich straciła przywileje stanowe – na Rusi i Litwie.  I tak w zniewolonym narodzie powoli przywódczą rolę przejmuje inteligencja. Wiodąca warstwa inteligencka pozostaje w dobrym stosunku do szlachty
i ziemiaństwa.
Cios ostateczny dla szlachty przyszedł po przegranym Powstaniu Styczniowym, wraz z uwłaszczeniem chłopów. Polska szlachta osiedla się w miastach wchodzi
w szeregi inteligencji, mieszczan i robotników. Natomiast bogata szlachta zamyka
w sobie kulturę obyczajową jeszcze przez pięćdziesiąt lat, aż do 1945 roku.
Reforma rolna niszczy całkowicie stan szlachecki. Szlachta traci przywileje prawne i polityczne, ziemię, nieruchomości. Zaczęły się wywózki na Sybir, prześladowania, szykany itp. Szlachtę uznano za niebyłą.
 Jednak potomkowie rodów szlacheckich nie zrezygnowali ze swojej tożsamości. Po upadku komunizmu zaistniał wzrost zainteresowania spuścizną szlachecką. Powoli powstaje literatura: wydawane są herbarze, historie rodów, pałaców, pamiętniki, przyjęcia tradycyjne, studenci piszą prace dyplomowe.
No i powstaje Związek Szlachty Polskiej, który Sąd Gospodarczy rejestruje na terenie Miasta Gdańska w 1995 roku.
 Powstają Oddziały terenowe: w Białymstoku, Bydgoszczy, Chełmie, Chojnicach, Gdańsku, Krakowie, Płocku, Warszawie i Wrocławiu.
Przedstawiciele Regionalni Związku czynią starania by utworzyć nowe Oddziały w Olsztynie, Przemyślu a także poza granicami Polski w Kanadzie, Niemczech
i Szwecji.