Łączna liczba wyświetleń

środa, 28 grudnia 2016

Podsumowanie roku 2016.

W dniu 14 lutego 2016 roku, na spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP , prelekcję wygłosił Bolesław Jacuński. Z detalami opisał codzienne życie Polaków zesłanych na Syberię.
  Na spotkaniu 10 kwietnia 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki - Pani inż. Jadwiga Duda wygłosiła prelekcję „Wieliczka, to bezcenny klejnot, na który są zwrócone oczy całego świata”.

Dnia 11 września 2016 r. Maciej Saryusz - Romiszewski wyświetlił przeźrocza
i opowiedział  o życiu mieszkańców Gruzji.


W dniu 9 października, na spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP,  opiekun Sekcji Genealogicznej - Janusz Bzowski, zapoznał nas jak należy poszukiwać dokumentów swoich Przodków w Archiwach Państwowych i Archiwach Kościelnych.
 Zebrani mieli możliwość zapoznania się z drzewem genealogicznym - Rodu Bzowskich.W dniu 11 listopada 2016 roku  delegacja Krakowskiego Oddziału ZSzP ,
w składzie: Bogusława Misiak, Wiktor Jacuński i Bolesław Jacuński, złożyła wieniec  przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Dzień 11 grudnia 2016  r. był ostatnim dniem spotkań Krakowskiego Oddziału ZSzP. Po wyczerpującej prelekcji Pana Marcina Niewaldy - „Czy i jak odtwarzać polską tożsamość Rodaków na dawnych Kresach Rzeczpospolitej”.

 

Po prelekcji udaliśmy się do  Sali Kossackiej, gdzie śpiewem kolęd w nastój przedświąteczny wprowadził nas - Aleksander Łodzia Kobyliński.
Przy stole z akcentami świątecznymi, wspólnie spożyliśmy czerwony barszcz
z uszkami i śpiewaliśmy kolędy.

niedziela, 28 sierpnia 2016

Chronografia Odrodzonego Stanu Szlacheckiego A.D. 2016W maju 2016 roku Norberta Tendera-Mocarska wydała książkę „CHRONOGRAFIA  ODRODZONEGO STANU  SZLACHECKIEGO”, której treść przedstawia całokształt prac i wydarzeń Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

10 VI 2016 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 10 kwietnia 2016 r. odwiedziła nas prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki - inż. Jadwiga Duda. W tym roku upłynęło już 725 lat lokacji miasta Wieliczki (1290-1015).
W związku z tą rocznicą Pani Prezes wygłosiła prelekcję zatytułowaną:

„Wieliczka, to bezcenny klejnot, na który są zwrócone oczy całego świata”

 

Miło jest nam poinformować, że nasi członkowie: Aleksander Łodzia-Kobyliński i dr Stanisław Łapiński w tym roku otrzymali odznaczenia za zasługi w dziedzinie: kultury i nauki.
Wyróżnionym Panom serdecznie gratulują członkowie Krakowskiego Oddziału ZSzP.


Aleksander Łodzia-Kobyliński – „Makino”, w dziedzinie kultury otrzymał tytuł - Krakowianina Roku 2015. Pan Aleksander jest: kompozytorem i gitarzystą, promotorem lokalnych tradycji, człowiekiem z pasją, liderem  zespołu  muzycznego „Andrusy” i jest mocno związany z Krakowem. W tym roku obchodził 40-lecie zespołu „Andrusy” oraz  60-lecie pracy artystycznej. Pan Aleksander jest aktywnym Członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału ZSzP.Dnia 10 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, odbyła się uroczystość podczas której dr inż. Stanisław Łapiński otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dr inż. Stanisław Łapiński jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W swej pracy zawodowej skupił się na hodowli zwierząt futerkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich dobrostanu. Jest członkiem „Krajowego Związku Hodowców Szynszyli”, w którym pełni funkcję sekretarza i głównego doradcy do spraw naukowych. Wchodzi w skład Rady Naukowej Kwartalnika „Informator dla Hodowców Szynszyli”, bierze udział w sesjach Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Jest autorem licznych artykułów, reprezentował naukę polską na międzynarodowych sesjach i konferencjach m.in. w Holandii, Niemczech, Finlandii, Litwie, Ukrainie, Białorusi, Rosji. Jest aktywnym Członkiem Zarządu w Krakowskim Oddziale Związku Szlachty Polskiej.