Łączna liczba wyświetleń

środa, 28 grudnia 2016

Podsumowanie roku 2016.

W dniu 14 lutego 2016 roku, na spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP , prelekcję wygłosił Bolesław Jacuński. Z detalami opisał codzienne życie Polaków zesłanych na Syberię.
  Na spotkaniu 10 kwietnia 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki - Pani inż. Jadwiga Duda wygłosiła prelekcję „Wieliczka, to bezcenny klejnot, na który są zwrócone oczy całego świata”.

Dnia 11 września 2016 r. Maciej Saryusz - Romiszewski wyświetlił przeźrocza
i opowiedział  o życiu mieszkańców Gruzji.


W dniu 9 października, na spotkaniu Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP,  opiekun Sekcji Genealogicznej - Janusz Bzowski, zapoznał nas jak należy poszukiwać dokumentów swoich Przodków w Archiwach Państwowych i Archiwach Kościelnych.
 Zebrani mieli możliwość zapoznania się z drzewem genealogicznym - Rodu Bzowskich.W dniu 11 listopada 2016 roku  delegacja Krakowskiego Oddziału ZSzP ,
w składzie: Bogusława Misiak, Wiktor Jacuński i Bolesław Jacuński, złożyła wieniec  przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Dzień 11 grudnia 2016  r. był ostatnim dniem spotkań Krakowskiego Oddziału ZSzP. Po wyczerpującej prelekcji Pana Marcina Niewaldy - „Czy i jak odtwarzać polską tożsamość Rodaków na dawnych Kresach Rzeczpospolitej”.

 

Po prelekcji udaliśmy się do  Sali Kossackiej, gdzie śpiewem kolęd w nastój przedświąteczny wprowadził nas - Aleksander Łodzia Kobyliński.
Przy stole z akcentami świątecznymi, wspólnie spożyliśmy czerwony barszcz
z uszkami i śpiewaliśmy kolędy.