Łączna liczba wyświetleń

sobota, 11 listopada 2017

8 X 2017 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w KrakowieW dniu 08 października  2017 r. podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP,  Bogumiła Misiak wygłosiła prelekcję - „ Dzieje Rodziny  Pruszak  h Leliwa”.  Dokładnie opisała historię  swej Rodziny, która należy do starych rodzin pomorskich . Członkowie  Rodu Pruszak zapisali się w dziejach Rzeczypospolitej już w czasach piastowskich. Uczestniczyli w walkach z: Tatarami, Turkami , pod Pskowem,  w obronie Częstochowy, w Powstaniach -  Listopadowym i Styczniowym , w kampanii napoleońskiej, w obronie Twierdzy Modlin i w oddziale  mjr „Hubala” w 1939 roku.
Następnie po ciekawym wykładzie Członkowie Krakowskiego Oddziału ZSzP przygotowali miłą niespodziankę dla Pani Prezes Norberty Tendera – Mocarskiej,  w podzięce za pracę w naszym Oddziale ZSzP  wręczyli  piękny obraz specjalnie namalowany przez utalentowaną malarkę -  Panią Urszulę von Mayenberg. 

 
Utalentowany Członek naszego Oddziału -  Pan Antoni Wróblewski h. Ślepowron wykonał już drugą rzeźbę o tematyce sakralnej.
  

czwartek, 4 maja 2017

9 IV 2017 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie
W dniu 09. 04. 2017 r. odbyło się spotkanie Członków Krakowskiego Oddziału ZSzP, podczas którego prelekcje wygłosili pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Olga Szeleszczuk oraz dr inż. Stanisław Łapiński. Przedstawione wykłady poświęcone były roli zwierząt w życiu szlachty. Jako pierwszy wystąpił dr Łapiński z prezentacją „Zwierzęta utrzymywane na dworach i w pałacach”, poświęconą przede wszystkim gatunkom zwierząt gospodarskich utrzymywanych w folwarkach szlacheckich. Prof. Olga Szeleszczuk w barwny sposób przybliżyła słuchaczom rolę psa w życiu arystokracji, poczynając od czasów antycznych, przez polskie dwory królewskie, aż do współczesności. Przedstawiony temat wywołał dyskusję i wspomnienia zebranych związane z ich ukochanymi czworonogami.

Następnie prezes Oddziału Norberta Tendera – Mocarska w imieniu własnym i wszystkich Członków Oddziału złożyła życzenia urodzinowe solenizantom, a zebrani pod przewodnictwem pana Aleksandra „Makino” Łodzia- Kobylińskiego odśpiewali gromkie sto lat.

Pod koniec spotkania pan Antoni Wróblewski opowiedział o wykonanej przez siebie rzeźbie wotywnej, przybliżając słuchaczom zarówno szczegóły „techniczne” swojego dzieła jak i zawartą w nim bogatą symbolikę.

 


Zdjęcia wykonał Janusz Janota-Bzowski

wtorek, 14 marca 2017

10 marca 2017 - Wotywna rzeźba - „DAR MEGO ŻYCIA”
W treści rzeźby są ukryte przeżycia Autora

                                „ SURSUM - BÓG OJCIEC -  KORDIS - SYN  BOŻY -                               
DLA PAMIĘCI:  RODZICOM, GORAJCA, TAM  MŁODOŚĆ, TAM  ŻYCIE

„To moja droga życia - Pacyfikał - Lourdes - dar mego życia - dałaś mi życie - miłość - nadzieje - życie jest darem – szanuj - przez trudy i cierpienia do wieczności - przystań pomyśl - o przeszłości i przyszłości - dokąd idziesz? - wybacz…- czy i komu wybaczać – a o ile , tak to, gdzie była i jest osobowość - etyka - zasady - przyczyny - dające pytania jak postępować ? - Cierpienia mogą dawać drugie życie i rozważają  przebaczenia oraz  regenerację przeżyć -  moje błędy, to  wynik doznanych cierpień- moje pragnienia , to dla mnie przebaczenie - to, moja nieśmiertelna modlitwa - Obrocz, Gorajec, Stara wieś, Chroberz, Zwierzyniec. 
Z braku korzeni giną liście i życie, a koniec jednak  może być początkiem - Kawęczynek, Gorajec, Stara Wieś, Kielce.- Ja wobec Boga nigdy się nie sprzeniewierzyłem, pamiętaj i wyrzuć z siebie resztki nienawiści - Wroczyn, Mokre Lipie - ziemia wiecznie żywi i zabiera, wielkie czyny pozostają”. 
Antoni Wróblewski  herbu Ślepowron - 2016 rok