Łączna liczba wyświetleń

środa, 24 października 2018

14 X 2018 r. - spotkanie Członków Oddziału ZSzP w Krakowie

W dniu 14.10.2018 roku podczas spotkania Członków Krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, skupiliśmy się na genealogii. Genealogia w nauce jest młodą dziedziną, która obecnie budzi coraz większe zainteresowanie, również poza środowiskiem szlacheckim. Głównie z tego powodu, że wywody genealogiczne pozwalają  rodzinom odszukać pochodzenie  przodków i miejsca ich zamieszkania. Jednak przynależność do Związku Szlachty Polskiej zobowiązuje, by w swoim życiorysie udokumentować rodowe pochodzenie, również po to, by następne pokolenia nie żyły w nieświadomości.

W naszym gronie genealogią pasjonują się: Janusz Janota Bzowski i Maciej Sariusz-Romiszewski. Maciej  często odwiedza tereny Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, a podczas spotkania podzielił się swoimi doświadczeniami z poszukiwania swoich przodków m.in. w księgach wieczystych, księgach katastralnych, archiwach państwowych, kościelnych, rodzinnych, muzeach, herbarzach, metrykach: chrztu,  ślubu, zgonu oraz świadectwach szkolnych. Warto zwrócić uwagę, że w poszukiwaniach są także pomocne wszelkie  legitymacje, ordery, odznaczenia wojskowe i państwowe.

Wiele dokumentów zniszczyło się  podczas rozbiorów, wojen i żywiołów. By osobiście zajmować się tą dziedziną potrzebna jest znajomość języków, a szczególnie starej i współczesnej łaciny, języka rosyjskiego i niemieckiego.

Zdjęcia ze spotkania wykonał Rafał Suwiński.